Şirket Hakkında

Şirket, 3 Kasım 2006 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline 604969-552551 no ile tescil edilerek 10,000,000,- TL sermaye ile kurulmuştur. Şirketin kuruluş amacı, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (kanun) ve ilgili mevzuatta belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmektir. Kanun uyarınca, Şirket, Sermaye Piyasası Kurulundan ortaklık portföyünü oluşturmak, yönetmek ve gerektiğinde portföyde değişiklik yapmak için yetki belgesi almıştır.


Kayıtlı Sermaye sistemine tabi ortaklığımız, 50,000,000 TL Kayıtlı ve 20.000.000,-TL Çıkarılmış (Ödenmiş) Sermayeye ile 25-26-27 Nisan 2007 tarihinde halka arz edilmiş olup, 04/05/2007 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda OYAYO kodu ile işlem görmeye başlamıştır. Şirketin 20.000.000,-TL olan ödenmiş sermayesi , Yönetim Kurulunun 11.12.2014 tarih ve 2014/18 sayılı kararı ile 11.500.000.- TL‘dan % 73.913043479 oranında 8.500.000 TL tahsisli satış yöntemi ile bedelli sermaye artırımı yapılmıştır. Şirket, faaliyetlerini Akatlar Mahallesi Ebulula Caddesi Park Maya Sitesi Carlton 17 Daire: 14 34335 Levent - Beşiktaş/İSTANBUL adresinde, Sermaye Piyasası Kurulunun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esasların belirlendiği (III-48.5) no’lu Tebliğine göre sürdürmektedir.