Sürekli Bilgilendirme Formu

(10.11.2017 tarihli veriler kullanılarak 13.11.2017 tarihinde oluşturulmuştur.)

Portföy Bilgileri
10.11.2017 Tarihi itibarıyla,
Halka Arz Tarihi: 25-26-27 Nisan 2007
Ortaklık Toplam Değeri 21.768.003,31 TL
Birim Pay Başına Toplam Değeri 1,09 TL
İMKB İşlem Gördüğü Ağırlıklı Ort. Fiyatı 1,07 TL
Ortaklık Yapısı
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (B) 9.454.061,15 0,47
DİĞER (B) 10.545.881,35 0,53
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (A) 57,50 0,01
TOPLAM 20.000.000,00 100,00
YATIRIM AMACI ve STRATEJİSİ

Şirket, SPK'nın Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı AMAÇ ve KONULAR ile iştigal etmek üzere kurulmuş olup, şirketin faaliyet eseasları, portföy yönetim politikaları ve yönetim sınırlamalarında, SPK düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur. Bu çerçevede Şirket;

  • Ortaklık portföyünü oluşturur, yönetir ve gerektiğinde değişiklikler yapar.
  • Portföy çeşitlemesiyle Yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklıkların durumlarına göre en aza indirecek biçimde dağıtır.
  • Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır.
  • Portföyün değerini koruma ve arttırmaya yönelik araştırmalar yapar. Şirket hisse senetlerini aldıkları ortaklıkların herhangi bir şekilde sermayesine ve yönetimine hakim olmak amacı güdemez. Ortaklık Portföyünün , riskin dağıtılarak etkin ve rasyonel bir biçimde yönetilmesi ve bu sayede ortaklarımıza seneler itibariyle düzenli nakit temettü sağlanması amaçlanmaktadır.
  • Ortaklık portföyüne riskten korunma amacıyla Ortaklığın yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde VİOP kontrat işlemleri dahil edilebilir. Türev araçlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı ortaklık net aktif değerini aşamaz.

Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi Bant aralığı dosyasına ulaşmak için tıklayınız

PORTFÖY DAĞILIMI
Hisse Senedi 41,37
Devlet Tahvili 36,21
Ters Repo / BPP 20,34
VOB Teminat Oranı 2,08
TOPLAM 100,00
GENEL MÜDÜR
Murat NERMİN
PORTFÖY YÖNETİCİSİ
PORTFÖY YÖNETİCİSİ OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
  • Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı : Adına hareket eden kişi Hamza Alper KARAÇOBAN
  • Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Adına hareket eden kişi Çiğdem Köker ALPAYDIN
  • OYAK Kağıt Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi(Adına hareket eden kişi : İlker Metin ORAK
  • Basat ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
  • Mahmut Cengiz AYDIN Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi